Beste MOS-leerlingen,

Vorig jaar zeer weinig vergaderd. We gaan het dit jaar beter doen!

1) MOS-groepje: Bedankt aan de oud-leerlingen.

Welkom ????

2) Taken MOS-groepje:

 • Enkele keren per schooljaar vergaderen. Overlopen wat er moet gebeuren qua afval/sorteren, natuur, verkeer,… Jullie geven de boodschap door in de klas.
 • Soms zelf de handen uit de mouwen steken als er iets moet gedaan worden dat niet bij een klas hoort
 • Meedenken over de natuur, afval en verkeer op school. Als jullie zaken opmerken: dit melden aan de juf of meester op de speelplaats, in de klas of bij meester Manu

3) Planning oktober-november:

 • KS:
  • Koeien FeliX eten geven
  • Noten rapen
  • Lessen over fruit en de herfst
 • L1:
  • Moestuinbakken klaarmaken voor de winter: nog wat onkruid wieden, aardbeien uitdunnen, rabarber inkorten
  • Lessen over de herfst
 • L2:
  • Leren over dieren
  • Delen van de boom, herfst, de seizoenen
 • L1 & L2: bosklassen!
 • L3: leren over de herfst
 • L4:
  • Leren over sorteren en recycleren
  • Leren over dieren
  • Takken & bladeren ruimen (nog paar weken geduld): takken in de takkenril, bladeren in de snipperwand en onder de struiken
 • L5: lessen over de herfst
 • L6:
  • Vijver opruimen: takken en ander materiaal eruit scheppen + eendenkroos indien er nog is. Niemand gooit takken, noten, appels of … in de vijver aub!
  • Lessen over het bos in de herfst

4) Juf Nicole startte de groene leerlingen al op. Nog even hun taken:

 • 4 leerlingen per klas. De juf geeft de namen op een briefje op vrijdag of maandag
 • Nog 2 taken:
  • Orde op de speelplaats. Je mag het aan de kinderen of aan de juf of meester zeggen als iemand niet in orde is met afval, brooddoos, drinkbus, aan de kapstok,…
  • Na elke speeltijd even een kleine controle en papiertjes rapen indien nodig (gebruik de grijpers en eventueel de handschoenen). Op vrijdag om 15 uur de rode bak met verloren spullen uitleggen naast de blauwe deur.

5) Sorteren:

 • Iedereen kijkt na dat er 2 vuilnisbakken staan in de klas: eentje voor restafval en eentje voor papier/karton. Als je er een pictogram op wil, mag je dit vragen aan meester Michaël.
 • PMD vuilnisbak op de speelplaats: hier mogen plastic/alu papiertjes van koekjes in! Niet meer in de groene vuilnisbakken gooien!! Die geraakt zo veel te snel vol en is fout gesorteerd.

6) Elke klas krijgt een nieuwe foto “we drinken elke speeltijd”. Hang deze op een opvallende plaats!

7) Kapstokken en zitbanken

 • Elke klas heeft vaste kapstokken en plaatsen voor de boekentassen. Gebruik deze ook zoals het hoort. Hang de eetzakken altijd zo veel mogelijk aan de kapstokken, ook ’s morgens. Kapstokken leegmaken na de laatste speeltijd, zeker als je meteen naar huis gaat. L1 en L2 maken de kapstokken altijd leeg.
 • Zitbanken: elke klas heeft een zitbank. Iedereen MOET laarzen of reserveschoenen hebben op school. De leerkrachten zeggen wanneer de laarzen aan moeten. Na gebruik hang je ze omgekeerd over de staafjes, zo blijven ze droog. Houd het ordelijk in de banken! Geen plastic zakken of andere zaken…

8) Groene hoekje, drinkfontein en bibbox

 • Groene hoekje: respect voor de planten.
 • Drinkfontein moet PROPER blijven. Dit is geen soepketel! Ook aan de afvoer in de plantenbak maken we geen modderpoel
 • Bibbox: vorig schooljaar waren er enkele kinderen die mee controle hielden. Dit jaar opnieuw? Wie vraag dit aan juf Nicole (Lena)? Wie vraagt aan juf Ann wanneer er boekjes komen (Noah)? Lezen gebeurt op de banken. Iedereen legt het eigen boekje terug en sluit de deurtjes

9) Onze kippen en konijnen:

 • NIEMAND geeft eten aan de kippen en konijnen. Ook van de drinkbussen en drinkbakken blijven we af (soms staat drinkbak van de kippen rechtop???). Er ligt soms eten bij de dieren die ze niet mogen eten. Aan de kippen mag je wel de restjes van de refter geven. De drinkbakken laten we staan.
 • Als de kippen eten, geen kinderen bij de kippen
 • Je mag kijken of er eitjes zijn, maar nadien sluit je het deksel terug goed af. Aan de andere deurtjes komen we niet. Grote deur blijft open, klein deurtje blijft toe.
 • 2 kinderen tegelijk bij de kippen en de konijnen. Zorg ervoor dat het konijnenhok ALTIJD goed gesloten is. Na de herfstvakantie komen de dieren weer naar de kleuterspeelplaats. Dan kunnen de konijnen uit het hok gehaald worden en mogen ze in de ren lopen. 2 kinderen komen ’s morgens vragen als ze bij de dieren mogen. Die 2 kinderen kiezen 2 kleuters en wisselen regelmatig van kleuter.

10) Varia:

 • Kleine speeltijd in de voormiddag = ALLEEN FRUIT. Je mag het zeggen aan de juf of meester als je iets anders ziet
 • Spelkoffers veranderen per maand. Goed kijken wanneer er spelkoffer is voor welke klas en wanneer je eventueel iets mag meebrengen.
 • Bij de kleuters mogen er ’s middags max. 2 kinderen helpen met de jasjes en meespelen met de kleuters. Je vraagt dit aan de juf op de speelplaats NA je gedaan hebt met eten.