De 1ste MOS-vergadering zit erop. Hier het verslag van maandag 11 september ’23.

1. Samenstelling MOS-groepje. Welkom aan de nieuwe leden. Een welgemeende dank aan de oud-leden.

2. Taken MOS-groepje:

 • MOS-plan mee uitvoeren: natuur, water, speelplaatsen, afval,…
 • Aan de klasgroep vertellen wat er op de planning staat, wat er besproken is, wat een klas of een deel van een klas moet doen
 • Taken uitvoeren die afgesproken worden tijdens de vergadering
 • Meedenken over milieu op school. Als jullie zaken opmerken: dit melden aan de juf of meester op de speelplaats, in de klas of bij meester Manu.

3. Acties september & oktober:

 • KS:
  • Goede appels rapen. Slechte appels verzamelen en in vuilnisbak gooien. Welke klas(sen) doen dit en wanneer?
  • Binnen enkele weken noten rapen.
  • Lessen rond fruit
  • Lessen rond de herfst
 • K2: afval leren sorteren
 • L1:
  • Onderhoud moestuin (onkruid, aardbeien & rabarber uitdunnen)
  • Lessen rond fruit
  • Lessen rond de herfst
 • L2: Lessen rond bomen, de seizoenen en allerlei beestjes
 • L3: Lessen rond de herfst
 • L4:
  • Lessen rond afval sorteren en recycleren + workshop met Intradura en demo vuilniswagen
  • Lessen rond dieren
 • L5:
  • Nestkastjes leegmaken
  • Lessen rond de herfst
 • L6:
  • Vijver opkuisen
  • Lessen rond het bos in de herfst
 • MOS-groepje:
  • Wie ruimt er mee het tuinhuis op? Flora, Noah en Alina: dinsdag 12 september, 12.30 uur
  • Wie wil er mee appels plukken? Jessica, Vera en Rachele: donderdag 14 september, 12.30 uur

4. Taken groene leerlingen

 • Juf Nicole duidt elke vrijdag 4 leerlingen aan voor de week erop. Elke week een andere klas.
 • Die kinderen rapen elke speeltijd papiertjes e.a. (met de grijpers en/of handschoenen). Kijk zeker onder de picknicktafels. Zij mogen het aan de kinderen zelf of aan de juf of meester zeggen als iemand niet in orde is met afval, brooddoos, drinkbus, aan de kapstok,…
 • Elke vrijdag om 15 uur de bak met verloren voorwerpen uitleggen naast de blauwe deur.

5. Sorteren op school:

 • Heeft elke klas een vuilnisbak voor restafval en eentje voor papier en karton? Staan er overal symbolen of namen op?
 • Op de speelplaats: blauwe vuilnisbak is voor ALLE plastic (dus ook van koekjes). De rest gaat in de groene vuilnisbakken.

6. Nieuwe foto maken en in alle klassen hangen. Hopelijk drinkt iedereen genoeg.

7. Kapstokken: elke klas heeft genoeg kapstokken voor de jassen en eetzakken. Onderaan de kapstokken zetten we onze schooltas. Voor het 4de, 5de en 6de leerjaar is er extra plaats onder de ramen van meester Manu. Houd het netjes.

De zitbanken: alle laarzen moeten uit de zakken en omgekeerd op de stokjes. Zo kan er normaal geen water in de laarzen lopen. Zorg ervoor dat iedereen laarzen op school heeft, want binnenkort zal het weer minder goed worden en zijn de laarzen verplicht. Geen laarzen = niet spelen.

8. Groene hoekje is om te spelen of om even tot rust te komen. Heb respect voor de planten in het groene hoekje. Misschien komen er extra planten bij.
Drinkfontein in groene hoekje is NIET om mee te spelen of soep in te maken met stokjes e.a.! Houd dit mee in het oog aub.
Bibbox op de speelplaats: als je een boekje neemt, leg je het zelf terug. Respect voor de boeken!

9. Kippen: deze dieren zijn er niet om mee te spelen. Eten meenemen uit de refter of eitjes rapen kunnen wel
Konijnen: max. 2 kinderen per keer in de ren. Sluit de deur van hun hok niet. Als ze geen zin hebben om buiten te komen, is het zo. Laat ze maar veel lopen. Zorg ervoor dat de deur van de ren altijd goed gesloten is. De konijnen niet opsluiten in hun hok, dit doet meester Manu ’s avonds wel.

10. Er zijn nog altijd plannen voor een speeltoestel op de speelplaats van de lagere school, maar het 1ste idee was zeer duur. We kijken met de gemeente en de ouderraad wat er mogelijk is. We willen graag ook extra groen op de speelplaats, ook klimplanten aan de palen.
Spelkoffers: elke maand iets anders. Soms mag je iets meebrengen van thuis, maar je bent er zelf verantwoordelijk voor.

11. Leerlingen vragen aandacht voor spelende kinderen in de toiletten. Hierdoor zijn ze vaak vuil.

Flora en Roxane doen een rondgang in de klassen om enkele afspraken te overlopen i.v.m. de tuin, de speelplaats, de toiletten. Meester Manu zal alles op papier zetten.