Info over de school2023-12-13T11:30:35+01:00

Wij zijn een gemengde basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs. Onze schepen van onderwijs is Dhr. Alexis Calmeyn.

Schoolbestuur

Gemeentebestuur van Drogenbos
Grote Baan 222
1620 Drogenbos

U kan ons ook altijd mailen: drogenbos.basis@skynet.be

Schoolfolder

In de schoolfolder krijgt u een kort overzicht wat onze school allemaal te bieden heeft.
Neem gerust een kijkje door op volgende link te klikken:

Schoolfolder

Schoolbrochure

Onze schoolbrochure bestaat uit 3 grote onderdelen.
Het schoolreglement (incl. engagementsverklaring), de afsprakennota en het pedagogisch project worden door de directie voorafgaand aan de eerste inschrijving van de leerling en nadien bij elke wijziging overhandigd aan de ouders, die ter instemming ondertekenen.

Klik op de link om het te lezen:

Schoolbrochure

Schoolwerkplan

Het schoolwerkplan (SWP) is een planningsdocument van onze school waarin onze doelstellingen vermeld staan waarmee wij ons opvoedingsproject willen realiseren. Het geeft een totaalbeeld van onze school en is tegelijk leidraad, informatiebron, referentiekader en uitgangspunt voor evaluatie en bijsturing voor alle schoolbetrokkenen.

Deel 1 kunt u hier raadplegen

Deel 2 vormt een draaiboek voor het werken in de school en omvat allerhande gegevens, afspraken en maatregelen. Dit deel van het SWP is nooit helemaal ‘af’. Het is een continu proces en kunt u raadplegen op het schoolsecretariaat.

CLB

Het schoolbestuur heeft een beleidsplan/beleidscontract afgesloten met het vrij CLB-centrum,
steenweg naar Ninove 7, 1500 Halle, tel 02/356 55 23

Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen nu en in de toekomst. Hierdoor wordt bij de leerlingen de basis gelegd van alle leren zodat zij door hun schoolloopbaan heen de competenties kunnen verwerven en versterken die de grondslag vormen voor een actuele en voortdurende ontwikkeling en maatschappelijke participatie.

De begeleiding van de leerlingen door het CLB situeert zich op volgende domeinen:

– Het leren studeren
– De onderwijsloopbaan
– De preventieve gezondheidszorg
– Het psychisch en sociaal functioneren

Het CLB maakt zijn werking bekend aan de leerlingen en hun ouders. Het CLB werkt vraaggestuurd vanuit de leerlingen, de ouders en de scholen, behalve voor de verplichte begeleiding.

Pak luizen aan!
Download de instructies of Klik voor het animatiefilmpje.

Go to Top