De schooluren2020-09-22T11:56:32+02:00
7 uur
het voorschools toezicht start.
8:15 uur
er is bewaking op de speelplaats.
8:25 uur
aanvang van eerste lesuur.
8: 40 uur deur open voor de telaatkomers.
12:05 uur
einde van de lessen in de voormiddag.
13:20 uur
aanvang van de lessen in de namiddag.

15:15 uur

einde van de schooldag
naschools toezicht voor de kleuterschool.
aanvang van de naschoolse Franse les voor de lagere school.

16:05 uur

naschools toezicht: kleuterschool en het 1ste en 2de leerjaar.
vrijblijvend studie voor het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar.

tot 18 uur

einde!

Go to Top