Vriendenkring2020-09-07T10:04:25+02:00

De vriendenkring is een vereniging van oud-leerkrachten en personeel van de school en van ouders die vroeger in de ouderraad zaten van GBS De Wonderwijzer, waar hun kinderen school liepen.
Deze sympathieke vriendengroep draagt de school nog steeds een warm hart toe en wil zich graag blijven inzetten voor de school. Zij organiseren een wafel- en pannenkoekenbak en nemen deel aan allerlei activiteiten op school en in de gemeente. De opbrengsten van hun activiteiten schenken zij aan de school voor het ondersteunen van projecten, aankoop van didactisch materiaal, enz…

De vriendenkring vergadert ongeveer 3 maal per jaar in de lokalen van GBS De Wonderwijzer.

Contactpersonen:

Annie D’Handschotter
Voorzitter
dhandschotter.annie@gmail.com
Manuel Coone
Directie GBS De Wonderwijzer
drogenbos.basis@skynet.be
Go to Top