Milieuzorg op school
Afvalpreventie en natuur op school

Beste MOS-leerlingen,

Na de grote vakantie hadden we heel wat te vertellen en is er ook meteen wat werk voor elke klas. Lees hieronder goed wat we van jullie verwachten.

1) Het MOS-groepje: welkom aan de 2 nieuwe gezichten van de 3de kleuterklas: Aïda en Edouard en ook aan de 2 nieuwe gezichten van het 4de leerjaar: Emily en Amir!

2) Taken van het MOS-groepje:

 • Wij komen ongeveer elke 2 maanden samen, eten samen onze boterhammen op en kijken wat we als school of als klas of met enkele kinderen kunnen of moeten doen voor MOS (milieuzorg op school): afvalpreventie, sorteren, verkeersveiligheid, de speelplaats en gezondheid.
 • Hiervoor volgen we een jaarplan, maar luisteren we ook naar jullie ideeën of opmerkingen.
 • De bedoeling is dat jullie dit allemaal goed doorvertellen in de klas en er mee voor zorgen dat alles gedaan wordt.
 • Je hebt ook een belangrijke rol om bv. op de speelplaats toe te kijken dat iedereen zich aan de afspraken houdt i.v.m. afval, groene hoekje, spelkoffers enz… Als jullie iets zien, zeg het gerust aan de kinderen zelf of aan de juf/meester op de speelplaats.
 • Sommige taakjes worden door jullie gedaan, zoals namen controleren op brooddozen en drinkbussen,…

3) ACTIES september + begin oktober

 • Kleuterschool:
  • Slechte appels verzamelen (met handschoenen) in de vuilnisbakken van de gemeente. Dit liefst zo snel mogelijk + paar keer herhalen.
  • Goede appels van de grond mogen in een bak verzameld worden. We moeten dit jaar geen appels plukken, we hebben een plukteam.
  • Noten rapen binnen enkele weken
 • 1ste leerjaar: rabarber uitdunnen en kort knippen + aardbeien uitdunnen: max. 12 plantjes per bak. Al de nieuwe scheuten moeten uit de bak (er groeien ook al scheuten rond de bak). Dit gebeurt best zo snel mogelijk, dan kunnen we de nieuwe scheuten verzamelen en uitdelen aan geïnteresseerde leerkrachten en leerlingen.
 • 2de leerjaar: insectenhotel en beestentoren opnieuw stevig in elkaar puzzelen
 • 5de leerjaar: wilgenhut: de takken die beetje uitsteken plooien en vlechten of vastmaken tussen de bestaande takken
 • 6de leerjaar: vijver: eendenkroos uitscheppen (eventueel alleen Alia en Julie) + vragen aan de meester of er nieuwe vijverplanten moeten aangekocht worden.
 • Lessen:
  • Kleuterschool: fruit + herfst
  • 2de kleuterklas: leren sorteren in de klas (vuilnisbakken)
  • 1ste leerjaar: fruit + herfst
  • 2de leerjaar: thema dieren
  • 4de leerjaar: recycleren & sorteren + bezoek recyclagepark Lot + nadien thema dieren
  • 5de leerjaar: herfst
  • 6de leerjaar: vlinders + bos in de herfst en uitstap Domein Huizingen

4) Groene leerlingen

Afspraken:

 • Elke speeltijd: papiertjes rapen of anderen op hun plichten wijzen (geen papiertjes, vuilnisbakken gebruiken, groene hoekje respecteren,…)
 • 15 uur: 2 leerlingen rapen papiertjes, 2 anderen verzamelen de vergeten spullen na de 1ste Rondgaan in de klassen is niet meer nodig.
 • Vrijdag 15 uur: rode bak met verloren voorwerpen tegen de school leggen. Doe dit goed op tijd.
 • Af en toe schors eens in groen hoekje vegen.

5) Sorteren op school

Elke klas controleert dat ze 2 vuilnisbakken hebben: papier/karton en restafval. Elke klas kijkt ook na of de symbolen erop hangen. Zoniet, komen ze eentje halen in het bureau van meester Manu. Een zelfversierde doos voor papier/karton mag ook.

6) Nieuwe foto

We maken een nieuwe foto met onze drinkbus om elke speeltijd te drinken. Deze foto hangen we uit aan onze klas, in de refter en in de gang.

7) Drinkbussen & brooddozen

 • Controle brooddoos en drinkbus: staat er een naam op? Enkele stiften komen halen bij meester Manu
 • Donderdag 19 september:
  • 12.05 uur: Messie, Lena en Alia
  • 12.30 uur: Roxane, Amir en Julie (jullie eten meteen om 12.05 uur
  • Als iedereen meteen de 1ste shift eet, controleert de helft buiten en de andere helft binnen. Jullie eten nadien

8) Groene hoekje

 • Geen papiertjes in het groene hoekje
 • Niet tussen of onder de touwen kruipen. Je beschadigt de planten
 • Niet tussen de planten spelen, over de planten springen of aan de takken hangen
 • De bankjes dienen om op te zitten en te rusten, niet om op te spelen
 • Enkele bemerkingen:
  • Enkele jongens van het 6de kruipen achter de struiken om de automobilisten aan te sporen te claxonneren
  • Is er nog een touw nodig tussen platform en struiken?
  • Geen stokjes in drinkfontein stoppen en niet met water spelen
 • Als je iets ziet, kom het zeker zeggen aan de juf of meester

9) Varia

 • Sommige kinderen gooien hun eten in de vuilnisbakken of in vuilnisbak in meisjestoiletten. Zoiets moet direct gezegd worden aan de juf of meester.
 • Verjaardagen: een simpele cake of taart. Geen individuele zakjes of cadeautjes meer. Zeker geen snoep. Geen drank meebrengen, we drinken uit onze drinkbus.
 • We spelen niet bij de kippen. Ze hebben te veel schrik. Als het konijn in de schooltuin zit, mogen er max. 3 kinderen bij van de klassen die daar gaan spelen. Laat het konijn zo veel mogelijk rondlopen en eten waar hij zin in heeft. Neem het niet te veel vast. Leg a.u.b. zelf geen eten in zijn bak. Als het konijn bij de kleuters zit, mogen er 2 kinderen gaan van de klas met de groene leerlingen
 • Spelkoffers op maandag, dinsdag en donderdag. Je neemt meteen de hele koffer mee naar buiten en neemt niet enkel waarmee je zelf wil spelen. We mengen de koffers niet, er staat duidelijk op voor welke dag de koffer is. Bv. maandag: enkel de 4 voetballen, geen andere ballen! Iedereen ruimt de koffers op. Als er te veel op de speelplaats ligt, is er een tijdje geen spelkoffers. Wie ruzie maakt, noteren we ook aan het bord.
 • Te veel sigarettenpeuken rond de school en te veel papiertjes op de speelplaats. Juf Nicole zal eens een actie houden dat we dit niet meer willen samen met Roxane, Messie, Lena, Cassian, Emily, Amir, Julie en Alia