Info ouderraad2023-08-29T10:56:58+02:00

Sinds vele jaren is er op onze school een goed werkende ouderraad actief en we trachten dit draaiend te houden. Dit doen we rond vier algemene doelstellingen:

• Een brug vormen tussen school en ouders.
• Een handje toesteken bij schoolactiviteiten.
• De organisatie van eigen activiteiten, waaronder info-avonden over allerlei thema’s.
• Waar nodig en mogelijk een financiële ruggensteun voor de school vormen.

WERKING

De ouderraad vergadert maandelijks één avond met leerkrachten en directie. Tijdens deze vergaderingen komen allerhande bekommernissen van ouders over het schoolleven van de kinderen aan bod, geeft de directie kennis van nieuwe initiatieven van de school en organiseren school en ouderraad samen allerhande activiteiten.

Persoonlijke kwesties tussen ouders, leerlingen, leerkrachten en schooldirectie horen niet thuis op de vergaderingen van de ouderraad. Als ons dat gevraagd wordt, willen we wel informatie doorgeven of aankaarten, maar we zijn geen bemiddelaars.

Voor alles wat de ouderraad aangaat, mag u om het even wie van de leden aanspreken. We zijn vrij vaak in de buurt van de school, ‘s morgens of ‘s avonds aan de schoolpoort of bij acitiviteiten die door de school of de ouderraad georganiseerd worden.

Anderzijds organiseert de ouderraad in samenwerking met de school allerhande activiteiten en feestelijkheden zoals: de infoavond, de kerstmarkt, het minivoetbaltornooi en het schoolfeest. Ook ouders die geen actief lid zijn van de ouderraad kunnen aan tal van projecten hun medewerking verlenen of een bepaalde taak op zich nemen.

Voor een vlotte werking van de ouderraad lijkt een kernteam noodzakelijk. De functie van dit team bestaat hoofdzakelijk uit de voorbereiding van de agenda voor de vergaderingen van de ouderraad en contacten met de school of verenigingen tussendoor. Het kan geenszins haar bedoeling zijn op voorhand beslissingen te nemen daar ieder idee bespreekbaar moet zijn en de inbreng van ieder lid van de ouderraad belangrijk is.

EEN WARME OPROEP AAN ALLE OUDERS.

Lid worden van de ouderraad?

Alle ouders kunnen lid worden van de ouderraad. Wij streven naar minstens twee vertegenwoordigers per klas, de kleuterklasjes inbegrepen. Heb je zin om lid te worden? Geef dan een seintje aan één van de volgende personen en je wordt volledig vrijblijvend uitgenodigd op de eerstvolgende vergadering.

EEN ANDERE MANIER VAN SAMENWERKEN?

Al verschillende jaren kunnen we rekenen op onze “helpende handen”: ouders die geen volledige engagement binnen de ouderraad wensen, maar wel af en toe een handje willen toesteken of meewerken aan een bepaalde activiteit. Ook die personen ontvangen we uiteraard met open armen. Aarzel niet en bel of mail ons.

Directie:

Manuel Coone
Tel. 02/3773284
E-mail: drogenbos.basis@skynet.be

Voorzitter ouderraad:

Toni Van de Voorde
Email: ouderraad.drogenbos@gmail.com

Ondervoorzitter:

Sandra Dekempeneer
Email: ouderraad.drogenbos@gmail.com

Tot binnenkort misschien?

Toni, voorzitter ouderraad

Sandra, ondervoorzitter ouderraad

Steun onze school via Trooper.be Bekijk hieronder het instructiefilmpje:

Neem ook eens een kijkje op www.koogo.be

Go to Top