Dinsdag 24 september 2019
Er is personeelsvergadering, GEEN studie
Algemene vergadering ouderraad om 19.30 u.

Donderdag 26 september 2019
Sportdag en veldloop voor de lagere school
Infoavond voor het 5de en 6de leerjaar om 19.30 u.

Vrijdag 27 september 2019
Lokale verlofdag
Bewaking - GEEN warme maaltijden

Nieuws:
Lees hier het nieuwe MOS-verslag!